martes, 22 de enero de 2008

Les calmes d'hivern -absència de Marinades

A la Mediterrània els dies d'hivern anticiclònics o d'impàs es produeixen sovint calmes ,les quals poden durar més de 4-5dies consecutius.

Per exemple al gener es bon moment per observar-les , en tot el dia no entra la marinada i si entra vent és un feble SW o NW a ultima hora de la tarda o a primera hora del matí , el qual només arrissa lleugerament la mar.


Perquè no hi ha marinades al hivern?

*apunt: "El vent es pot produir per diferència de pressió o per diferència de temperatura"

Té una explicació senzilla: Durant els mesos càlids , posem de Abril fins a Octubre o primers de Novembre el rajos solars incideixen amb més verticalitat i força a sobre nostre , per tant el poder escalfador és més important . Si seguim el cicle del sol veiem que al pondre's la temperatura baixa més decididament al interior que a la costa , per tant tenim una diferència de Temperatures , que és la responsable d'un flux de vent entre terra ferma i la costa la qual té temperatures més altes (poder atemperador del mar) aquest vent es el terral i sol venir del WNW o W, i es manté durant les hores nocturnes .

Al sortir el sol comença a escalfar primer la costa i després el interior , però passa que l'interior s'escalfa més ràpidament que la costa per el mateix efecte atemperador de la mar , per tant aquesta vegada es quan entra el flux invers de vents es a dir de mar cap a terra o la marinada com s'anomena popularment . La direcció dels vents de la marinada va seguint la rosa dels vents en sentit de les agulles del rellotge , a les 11 comença a bufar NE , i poc a poc va girant a E-SE al migdia i a S-SW per la tarda , fins que al pondre's el sol , el vent canvia a direcció de terral i afluixa un altre vegada .

El quit de la qüestió es que al hivern no hi ha suficient incidència dels rajos de sol , i per tant el interior no s'escalfa tant ràpidament , la temperatura s'homogeneïtza respecte a la costa , sense diferència marcada de temperatura no es produeix flux de vent de mar cap a terra , i per això les calmes dominen.

No hay comentarios: